Heer van Scherpenzeelweg 14, 5731 EW Mierlo
E: info@onsmierloostheater.nl

OMT en AVG

1. Inleiding
Stichting Ons Mierloos Theater (hierna OMT) is een stichting met een bestuur dat geheel bestaat uit vrijwilligers. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62250418.

De stichting heeft tot doel: beoefening van podiumkunst; het organiseren en stimuleren (bevorderen) van theateractiviteiten in Mierlo en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het huidige bestuur bestaat uit:
• Joyce Slegers, voorzitter
• Eugène Teunisse, penningmeester
• Ruud van Dijk, bestuurslid
• Francien van der Linden, bestuurslid
• Jos Smits, bestuurslid

2. Werkzaamheden
De werkzaamheden van onze Stichting bestaan uit:
1) Het samenstellen van een theaterprogramma.
2) Het promoten van de voorstellingen die in ’t Patronaat Mierlo plaatsvinden, dit via de diverse media, o.a. via de lokale kranten, via sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) maar ook via e-mails en nieuwsbrieven.
3) Het aanbieden van kaartjes in onze webshop (www.onsmierloostheater.nl). De bestellingen worden door een externe partij (Mollie) verwerkt.
4) Ook worden kaarten contant verkocht, hetzij via onze partner, TabAktief Dreverman, hetzij via dagverkopen voorafgaand aan de voorstellingen in ’t Patronaat, Mierlo.
5) Het uitgeven van gekochte kaartjes per e-mail dan wel per post.
6) Het voorbereiden en organiseren van de geprogrammeerde voorstellingen in ’t Patronaat, Mierlo.

3. Wet op de Privacy
Ook onze stichting is in haar activiteiten rondom het boeken van theatertickets gehouden aan de wettelijke richtlijnen zoals beschreven in de AVG / GDPR. Kern van deze richtlijnen is zoals wij die als stichtingsbestuur ook willen naleven:
• We houden ons aan de gegevensbescherming en de gegevensveiligheid
• Persoonlijke en andere gegevens behandelen wij voorzichtig en we zorgen ervoor dat persoonlijkheidsrechten niet worden geschonden.

Het thema Privacy ligt – met name online – gevoelig. Daarom leggen we je onderstaand graag uit wat je van Stichting Ons Mierloos Theater in dezen mag verwachten.

4. Bescherming van privacy in het gebruik van persoonlijke gegevens
Gegevens zijn voor OMT als voor personen die hiermee in verbinding staan, van aanzienlijk belang. De bescherming van deze gegevens en voorkomen van misbruik van gegevens heeft de hoogste prioriteit. Het maken van opnames, bestanden en dergelijke, waar vertrouwelijke informatie van de stichting voor wordt gebruikt, is enkel toegestaan als dit direct in het belang is van de stichting en als rechten van derden niet worden geschaad.
De bescherming van de privacy bij het gebruik van persoonlijke gegevens en de veiligheid van gegevens moet met inachtneming van de geldende wettelijke eisen in de transactieprocessen met onze gasten (theaterbezoekers) worden gewaarborgd. Bij de technische beveiliging tegen onbevoegde toegang moet een standaard gehanteerd worden die technisch up to date is. Met name bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens gaan we voorzichtig te werk. We houden ons aan de geldende wetten met betrekking tot de gegevensbescherming en benoemen bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor het naleven hiervan.

5. Delen met anderen
We verwerken dan wel verzamelen momenteel alleen tot jou persoonlijk herleidbare persoonsgegevens die je vrijwillig verstrekt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het bestelformulier op onze site. We verstrekken persoonlijke gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit strikt nodig is voor de uitvoering van de transactie die leidt tot afronding van de bestelling. Bij het wedergebruik van bijvoorbeeld het e-mailadres voor het uitzetten van een nieuwsbrief, zullen we nogmaals uitdrukkelijk jouw toestemming vragen.

6. In kaart brengen websitebezoek
OMT gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies. Wel zullen we je persoonlijk vragen naar jouw belangstelling, interesse en welbevinden naar aanleiding van jouw theaterbezoek.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt uiteraard het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@onsmierloostheater.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy.

8. Beveiliging
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact met ons op zodat we samen het vermeende probleem kunnen analyseren en oplossen.

9. Tot slot
Met bovenstaande verklaring willen wij als stichtingsbestuur je zo goed mogelijk inzage geven in de manier waarop wij met de Wet op de Privacy omgaan. Mocht je desondanks nog vragen of opmerkingen hebben, gelieve deze per mail te sturen naar: info@onsmierloostheater.nl.

Namens het bestuur Stichting Ons Mierloos Theater,
Ruud van Dijk
Francien van der Linden
Joyce Slegers
Jos Smits
Eugène Teunisse